Patiënten

Gesprek met radiotherapeut-oncoloog

De dokters in het RIF zijn gespecialiseerd in de behandeling van kanker (=oncologie) patiënten met behulp van bestraling (=radiotherapie).
Tijdens het eerste bezoek praat de radiotherapeut-oncoloog met u over uw ziekte en zal meestal ook een lichamelijk onderzoek doen.

Met behulp van informatie van eerder verricht onderzoek wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor bestraling en wordt voor u een passend behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt met u besproken waarbij het doel en de eventuele bijwerkingen aan bod komen. Ook krijgt u dan te horen hoe vaak u bestraald gaat worden, hoeveel keer per week en welke voorbereidingen noodzakelijk zijn.
Vaak volgt direct hierna de voorbereiding voor de bestraling. Soms is dat een dag later en soms een paar dagen later. Het eerste bezoek aan het RIF  kan één à anderhalf uur duren.

Arts-assistenten

In het RIF werken arts-assistenten.
Dit zijn dokters die opgeleid worden tot radiotherapeut-oncoloog in samenwerking met een academisch centrum. Het kan zijn dat u door een arts-assistent wordt behandeld, u maakt dan ook kennis met de radiotherapeut-oncoloog die de arts-assistent superviseert.

Co-assistenten

In het RIF lopen co-assistenten stage.
Dit zijn studenten die opgeleid worden tot basisarts. Zij werken niet zelfstandig maar altijd onder volledige begeleiding van een radiotherapeut-oncoloog.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024