Patiënten

Patiëntenrechten

Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de WGBO. Op grond van deze wet heeft u recht op informatie, bijvoorbeeld uitleg over de  bestralingsbehandeling en eventuele bijwerkingen.

Deze informatie is behulpzaam wanneer u het besluit neemt of u bestraald wilt worden. Behandeling vindt namelijk alleen plaats wanneer u daarmee instemt. Uiteraard kunt u op uw beslissing terugkomen.

Wanneer u als patiënt het RIF bezoekt dan wordt een medisch dossier aangemaakt waarin alle zaken zijn opgenomen die betrekking hebben op uw behandeling. Het RIF is wettelijk verplicht een dergelijk dossier bij te houden. U kunt om inzage vragen bij uw radiotherapeut-oncoloog. Wanneer u niet uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk toestemming heeft gegeven, dan hebben derden geen inzage in uw dossier. Wel mogen degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, onderling gegevens opvragen en uitwisselen ten behoeve van uw behandeling. De artsen en medewerkers van het RIF zijn gebonden aan geheimhouding over alle zaken waarvan zij uit hoofde van hun beroep kennisnemen. Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie op papier en digitale informatie .

In de privacyverklaring van het RIF is omschreven waarom gegevens worden geregistreerd en hoe lang deze bewaard worden. 

Wilt u meer informatie over uw rechten als patiënt en wilt u graag weten waar u terecht kunt voor informatie en ondersteuning? Als patiënt van het RIF kunt u  met uw vragen over de behandeling bij uw radiotherapeut-oncoloog terecht.
Algemene informatie over uw recht vindt u op de website https://www.clientenrechten.nl/.

Hierop vindt u organisaties die onafhankelijke en betrouwbare informatie bieden.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024