Deelname wetenschappelijk onderzoek

Deelname wetenschappelijk onderzoek

In het RIF wordt in het kader van wetenschap en research deelgenomen aan klinische studies. Hierbij gaat de aandacht met name uit naar nationale en internationale trials.

Binnen het RIF is een research commissie opgesteld die zich richt op de onderzoeken waaraan het RIF deelneemt. Bij deze onderzoeken worden de voorschriften van de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen strikt gehanteerd.

Het RIF heeft een afdeling Datamanagement. Deze afdeling registreert gegevens van patiënten die in het RIF worden behandeld. Deze registraties betreffen tumorkenmerken, behandelings- en follow-upgegevens.