Patiënten

Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen (WMCZ) heeft het RIF een cliëntenraad. Deze cliëntenraad adviseert op eigen initiatief of op verzoek de directie van het RIF over zaken die belangrijk (kunnen) zijn voor de patiënten van het RIF.

Dit houdt onder andere in dat de cliëntenraad direct betrokken is bij de ontwikkeling van informatiemateriaal voor patiënten, de klachtenprocedure en faciliteiten voor patiënten in het gebouw van het RIF.

De cliëntenraad heeft bevoegdheden die wettelijk zijn vastgelegd en die de basis vormen voor reële invloed op het beleid van het RIF. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten van patiënten, maar richt zich op zaken van algemeen belang voor de patiënten.

De leden van de Cliëntenraad van het RIF:

De heer dr. P. Spoelstra lid sinds 2017
Mevrouw H. Visser lid sinds 2016
De heer J. Schagen lid sinds 2015
De heer T. Lont (voorzitter) lid sinds 2016
De heer F. Veltman lid sinds 2016

U kunt de Cliëntenraad op de volgende wijze bereiken:

Radiotherapeutisch Instituut Friesland,
t.a.v. ambtelijk secretaris
Borniastraat 36
8934 AD Leeuwarden

Of via E-mail: clientenraad@radiotherapiefriesland.n

Nieuwsbrief Cliëntenraad

Hieronder vindt u de Nieuwsbrief van de Cliëntenraad.

Jaarverslag Cliëntenraad

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2020.
  • Jaarverslag 2020 Clientenraad Radiotherapeutisch Instituut Friesland.pdf 159.63 KB
  • Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
    Copyright © 2021