Patiënten

Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen (WMCZ) heeft het RIF een cliëntenraad. Deze cliëntenraad adviseert op eigen initiatief of op verzoek de directie van het RIF over zaken die belangrijk (kunnen) zijn voor de patiënten van het RIF.

Dit houdt onder andere in dat de cliëntenraad direct betrokken is bij de ontwikkeling van informatiemateriaal voor patiënten, de klachtenprocedure en faciliteiten voor patiënten in het gebouw van het RIF.

De cliëntenraad heeft bevoegdheden die wettelijk zijn vastgelegd en die de basis vormen voor reële invloed op het beleid van het RIF. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten van patiënten, maar richt zich op zaken van algemeen belang voor de patiënten.

De leden van de Cliëntenraad van het RIF:

Mevrouw I. van Beek (voorzittter) lid sinds 2022
Mevrouw Y. de Groot lid sinds 2022
Mevrouw S. de Vries - de Graaf lid sinds 2022
De heer J. Bleijinga lid sinds 2022
De heer P. van Kammen lid sinds 2022

U kunt de Cliëntenraad op de volgende wijze bereiken:


Radiotherapeutisch Instituut Friesland,
t.a.v. ambtelijk secretaris
Borniastraat 36
8934 AD Leeuwarden

Of via E-mail: clientenraad@radiotherapiefriesland.n

Jaarverslag Cliëntenraad

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2021.
Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024