Patiënten

Corona crisis

Het RIF neemt maatregelen om patiënten en medewerkers zo veel mogelijk te beschermen.
Daarom worden alle controle afspraken op de polikliniek van de komende 3 weken bekeken.
De afspraken worden verzet of omgezet naar een telefonische afspraak.
U wordt opgebeld door onze doktersassistenten.

Wij stellen het op prijs als u niet zelf belt. Maar als u dringende vragen heeft, kan dat vanzelfsprekend wel.

 

U kunt ons helpen zo goed mogelijk voor iedereen te zorgen:
Heeft u koorts boven 38 graden en hoest u?
KOM DAN NIET NAAR HET RIF maar bel eerst met uw radiotherapeut ! 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen volgen wij daarnaast de aanwijzingen van het RIVM - https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2020