Over het RIF

Kwaliteitszorg in het RIF

 

Kwaliteit van zorg is een belangrijk gegeven in het RIF. De zorg voor kwaliteit is dwars door onze werkorganisatie verweven. Het RIF beschikt over een kwaliteitssysteem waarin interne afspraken en processen zijn vastgelegd. Deze is voor alle medewerkers toegankelijk en wordt ieder jaar geëvalueerd en waar nodig herzien.

Door het jaar heen wordt een aantal processen planmatig intern getoetst (de interne audits) door medewerkers die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Als de uitkomst van een interne audit daartoe aanleiding geeft kan een verbeterproject worden gestart. Een verbeterproject wordt ook gestart ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen in behandelingen.

Het RIF is voor het eerst in 1999 gecertificeerd en in 2011 en 2014 opnieuw gecertificeerd.
In april 2017 is het RIF bezocht door auditoren van het  NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Zij hebben aan de hand van een uitgebreide lijst met normen de kwaliteit in het RIF beoordeeld. Het RIF heeft ruimschoots voldaan aan de normen en is nu tot 1 juli 2021 geaccrediteerd. Het accreditatiebewijs kunt u bij de receptie zien hangen.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2021