Over het RIF

Kwaliteitszorg in het RIF

In april 2021 heeft Qualicor Europe (voorheen NIAZ) in het RIF een audit uitgevoerd.

Er is een score behaald van 100% van de normen op niveau Platina en 100 % van de normen van het Veiligheidsprogramma van VMS (Veiligheidsmanagementsysteem).

De conclusie van het rapport luidde:

In alle gesprekken en bij alle gevolgde tracers is duidelijk geworden dat voor medewerkers in het RIF “Alles draait om de patiënt”. Persoonsgerichte zorg zit in de genen van de organisatie en haar medewerkers.

Kwaliteit van zorg is heel belangrijk in het RIF. De zorg voor kwaliteit is in onze organisatie verweven. Het RIF beschikt over een kwaliteitssysteem waarin interne afspraken en processen zijn vastgelegd. Dit systeem is voor alle medewerkers toegankelijk en wordt ieder jaar geëvalueerd en waar nodig herzien.

Door het jaar heen wordt een aantal processen planmatig intern getoetst (de interne audits) door medewerkers die daarvoor speciaal zijn opgeleid.

Het RIF is voor het eerst in 1999 gecertificeerd en in 2011 en 2014 opnieuw gecertificeerd.
In april 2017 heeft het RIF ruimschooots een gouden accreditatie behaald van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Deze was geldig tot juli 2021. In 2021 hebben we gekozen om voor een niveau hoger te gaan, namelijk platina. 

 

Verbeterprojecten

Het RIF maakt gebruik van de methodiek van verbeterprojecten. Het jaarplan, nieuwe ontwikkelingen in behandelingen, uitkomsten van Prisma-analyse, interne audits, patiënttevredenheid etc. worden afgehandeld in de vorm van een verbeterproject. Alle medewerkers kunnen een verbeterproject indienen. Er is een strak format van opstart tot implementatie. Monitoring vindt structureel plaats door het management team.


Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024