Huisregels

Huisregels

Het RIF is een open instelling waar bestralingsbehandelingen worden uitgevoerd. Dagelijks ontvangen we patiënten, hun begeleiders en personen die goederen leveren en diensten verzorgen.

Vanzelfsprekend verwachten we van al onze bezoekers, net zoals van onszelf, in houding en gedrag normale en respectvolle omgangsvormen. Er is in het RIF geen plaats voor verbale of fysieke intimidatie, laat staan discriminatie of geweld.

Om duidelijkheid te scheppen hebben we onze huisregels vastgelegd in onderstaand document: