Patiënten

Eerste afspraak

Wanneer u voor het eerste bezoek in het RIF komt, meldt u zich bij de receptie. Hierna wordt u verwezen naar Wachtkamer 1. U wordt opgeroepen door uw radiotherapeut-oncoloog ofwel de bestralingsarts.
Tijdens het eerste bezoek kan het prettig zijn een vertrouwd persoon mee te nemen. De receptioniste kan u altijd de weg wijzen in het RIF, vragen over praktische zaken beantwoorden of een taxi voor u bellen.

Welke informatie neemt u de eerste keer mee

• Pasfoto:

Bij uw eerste bezoek wordt op het afsprakenbureau van u een pasfoto gemaakt. Deze foto is bedoeld om persoonsverwisseling te voorkomen. Hierdoor worden de gegevens aan de juiste persoon gekoppeld.

• Identiteitsbewijs en Zorgpas:
De wet schrijft ons voor dat we uw BSN (Burger Service Nummer) vastleggen en uw identiteit controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Wilt u dit meenemen? Verder registreren we het bewijs van inschrijving van uw zorgverzekeraar.

• Medicijnen:
Als u medicijnen gebruikt graag een medicijnenlijst of de medicijnen in hun originele verpakking bij het eerste bezoek meenemen. Indien er later wijzigingen zijn deze graag weer doorgeven.

Veranderingen in uw persoonlijke gegevens

Indien zich tijdens de behandeling veranderingen voordoen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer, huisarts of verzekering, wilt u dit dan aan ons doorgeven?
Dit kan tijdens uw bezoek aan het RIF maar kan ook telefonisch of schriftelijk.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024