Over het RIF

Radiotherapeutisch Instituut Friesland

Het RIF verleent in de provincie Friesland radiotherapeutische zorg aan kankerpatiënten.

Het RIF is een zelfstandig instituut dat in de provincie Friesland de radiotherapeutische zorg aan kankerpatiënten verleent. Jaarlijks worden circa 2400 patiënten door middel van bestraling behandeld. Het RIF streeft er naar om de behandeling zonder wachttijd aan te kunnen bieden. Het RIF beschikt over bestralingsapparatuur, waarmee op een technisch hoogwaardige wijze de beste zorg kan worden geleverd.
Het RIF is voor het eerst in 1999 gecertificeerd.
In april 2021 heeft Qualicor Europe (voorheen NIAZ) in het RIF een audit uitgevoerd.
Er is een score behaald van 100% van de normen op niveau Platina en 100% van de normen van het Veiligheidsprogramma van VMS (Veiligheidsmanagementsysteem).

 In het RIF zijn ruim 100 medewerkers werkzaam. Zij zijn gemotiveerd om, denkend vanuit het belang van de patiënt, zo goed mogelijk zorg te verlenen. Er wordt nauw samengewerkt met de Friese ziekenhuizen, het UMCG en het Integraal Kankercentrum Nederland.

Moderne bestralingstoestellen

Het RIF heeft vier moderne versnellers. Alle versnellers hebben een Cone Beam CT waarmee hoge dosis - hoge precisie (stereotaxie) behandelingen kunnen worden gegeven. Daarnaast beschikt het RIF  sinds 2021 ook over een MRI-Linac. Dit is een bestralings toestel gecombineerd met een mri-scanner 

 

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024