Over het RIF

Radiotherapeutisch Instituut Friesland

Het RIF verleent in de provincie Friesland radiotherapeutische zorg aan kankerpatiënten.

Het RIF is een zelfstandig instituut dat in de provincie Friesland de radiotherapeutische zorg aan kankerpatiënten verleent. Jaarlijks worden circa 2000 patiënten door middel van uitwendige of inwendige bestraling behandeld. Het RIF streeft er naar om de behandeling zonder wachttijd aan te kunnen bieden. Het RIF beschikt over bestralingsapparatuur, waarmee op een technisch hoogwaardige wijze de beste zorg kan worden geleverd. In het kader van kwaliteitszorg heeft het RIF in 2017 een accreditatie van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) verkregen, deze is geldig tot 1 juli 2021. In het RIF zijn ruim 100 medewerkers werkzaam. Zij zijn gemotiveerd om, denkend vanuit het belang van de patiënt, zo goed mogelijk zorg te verlenen. Er wordt nauw samengewerkt met de Friese ziekenhuizen en het Integraal Kankercentrum Nederland.

Moderne bestralingstoestellen

Het RIF heeft vier moderne versnellers. Alle versnellers hebben een Cone Beam CT waarmee hoge dosis - hoge precisie (stereotaxie) behandelingen kunnen worden gegeven.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2021