Maatschappelijke verantwoording/ ANBI-status

Maatschappelijke verantwoording/ANBI-status

ANBI publicatieplicht

Het RIF wil graag gaan beschikken over een zogenaamde ANBI status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instellingen. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Instellingen met een ANBI status worden door de belastingdienst aangewezen.

Bij deze ANBI status hoort onder meer een publicatieplicht. Het RIF wil graag aan deze publicatieplicht voldoen en publiceert om deze reden onderstaande gegevens:

 

  1. Naam instelling

De stichting draagt  statutair de naam: Stichting Radiotherapeutisch Instituut Friesland. De verkorte naam van de stichting luidt: RIF. De statuten van het RIF zijn op te vragen bij het directiesecretariaat.

 

  1. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden

De stichting RIF werkt samen in een aantal samenwerkingsverbanden en kent diverse samenwerkingspartners. Het RIF publiceert hierover jaarlijks in de vorm van een document ‘ Maatschappelijke verantwoording zorginstellingen’  oftewel jaardocument. De laatste versie van dit document is hier te vinden.

 

  1. Contactgegevens van de instelling

De contactgegevens van de instelling zijn eveneens te vinden in het document ‘ Maatschappelijke verantwoording zorginstellingen’ oftewel jaardocument. De laatste versie van dit dcument is hier te vinden. Het fiscaal nummer van het RIF is 0028.95.833

 

  1. Beschrijving van de doelstelling van het RIF

De stichting heeft statutair ten doel het bevorderen van de oncologische gezondheidszorg in het algemeen en het verlenen van radiotherapeutische zorg aan patiënten met een kwaadaardige aandoening in het bijzonder, alsmede het faciliteren van opleidingen op het gebied van radiotherapeutische zorg en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De statuten van het RIF zijn op te vragen bij het directiesecretariaat.

 

  1. De hoofdlijnen van het beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleid van het RIF zijn vastgelegd in een strategieplan. De laatste versie is het strategieplan 2023-2025. Dit document is hier te vinden.

 

  1. De functies en namen van de bestuurder

Het RIF wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Governancestructuur en de functies en namen van de bestuurder zijn te vinden in het document ‘Maatschappelijke verantwoording zorginstellingen’ oftewel jaardocument. De laatste versie van dit document is hier te vinden.

 

  1. Het beloningsbeleid

Het RIF volgt voor het beloningsbeleid de CAO Ziekenhuizen en de AMS voor medisch specialisten.

 

  1. Verslag van de uitgoefende activiteiten

Het RIF brengt jaarlijks verslag uit van de uitgeoefende activiteiten middels het document ‘Maatschappelijke verantwoording zorginstellingen’ oftewel jaardocument. De laatste versie van dit document is hier te vinden.

 

  1. Een financiële verantwoording

Het RIF verantwoordt zich jaarlijks in de vorm van een financieel verslag of jaarrekeneing. De laatste versie van dit document is hier te vinden.