Over het RIF

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit 7 leden, die worden gekozen door en uit de volgende kiesgroepen:

  • radiotherapeutisch laboranten

  • klinische fysica

  • artsen

  • administratie, hieronder wordt verstaan de medische administratie, de facilitaire dienst, de financiële administratie, het datamanagement, doktersassistenten en het stafbureau.

  • 2 leden worden gekozen door en uit het gehele RIF, als algemeen OR-lid.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024