Patiënten

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?
Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Op deze webpagina vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg.

 

Informeer vóór uw behandeling
Het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet worden vergoed. Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het RIF heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Komt u er niet helemaal uit of heeft u vragen? Schroom niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 


Financiële gevolgen
Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico, in 2023 en 2024 is dat € 385. Heeft u zorg nodig die niet onder de basis-verzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Alle radiotherapeutische zorg voor kwaadaardige aandoeningen die door het RIF wordt verleend valt onder de basisverzekering.


Verplicht eigen risico in 2023 en 2024: € 385
De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal 885 euro.


Verwijzing
U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijzing als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.


Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?
Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.


Als u niet verzekerd bent
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot.


Hoe komen prijzen van ziekenhuisbehandelingen tot stand?
Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4500 DBC's met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC's bestaan. 


Het tarief van een DBC is soms niet wat u verwacht op basis van de zorg die aan u persoonlijk is geleverd. Dit komt door de keuze voor dit systeem: niet per persoon maar het gemiddelde van veel patiënten.
Bijvoorbeeld een poliklinisch consult (kan ook telefonisch zijn) bestaat uit een gesprek met de dokter, een brief naar de huistarts. Bij andere patiënten wordt ook een (duur) röntgenonderzoek aangevraagd of bloedonderzoek gedaan. De prijs voor een consult is dan het gemiddelde van al deze mogelijkheden. Dit is in Nederland zo afgesproken. De zorgverzekeraar beoordeelt of dit tarief goed is en sluit een contract af met de zorgverlener. Het tarief is dus voor alle patiënten herzelfde.


Wat kost mijn behandeling?
De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.


Uw zorgnota
U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de 'mijn omgeving' van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die vanaf 1 januari 2015 starten, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijvingen van de DBC's, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC's, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw 'mijn omgeving' staan. Heeft u nog geen persoonlijke account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.


Meer weten?
Neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd. Ook kunt u nog de website https://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota bezoeken voor nadere uitleg over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en voor veelgestelde vragen over de zorgkosten.

 

Bent u benieuwd hoe zorgcontractering in 2024 is geregeld? Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van uw zorgverzekering en Zorgverzekeraars Nederland: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5633867776

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024