Patiënten

De bestraling

Bestralingen vinden plaats op een bestralingstoestel, een zogenaamde lineaire versneller.
In het RIF zijn vier bestralingstoestellen, de linac A,B,C en D, die elk een eigen ruimte en eigen wachtruimte hebben. Voor de bestraling neemt u plaats in de wachtruimte van het toestel waarop u bestraald wordt.  Op uw afsprakenkaart staat dit vermeld.

Voorafgaand aan de eerste bestraling..

Voorafgaande aan de eerste bestraling zal er voorlichting gegeven worden over de gang van zaken tijdens de bestraling. U kunt gerust iemand meenemen.

Samen met de radiotherapeutisch laborant gaat u naar de bestralingsruimte. U neemt plaats op de behandeltafel en aan de hand van de tattoeage puntjes (of lijnen) en de gegevens op de beeldschermen wordt u nauwkeurig neergelegd zoals op de CT-scanner is bepaald. Als alles goed is ingesteld gaan de radiotherapeutisch laboranten terug naar de bedieningsruimte. Zij zien u op de monitor en kunnen via de intercom tegen u praten. De radiotherapeutisch laboranten kunnen u niet horen. Bij problemen, zoals niet stil kunnen blijven liggen, kunt u uw hand opsteken en wordt de bestraling onderbroken. De radiotherapeutisch laboranten komen dan direct naar u toe.

De duur van de bestraling varieert per patiënt, van een halve minuut tot circa 15 minuten. Tijdens de bestraling hoort u alleen het toestel, dat een hoog zoemend geluid produceert. Vaak draait het toestel om u heen. (rechts een foto van een bestalingsplan) In totaal duurt de behandeling per dag ongeveer 20 minuten, inclusief het uit- en aankleden. Na de bestraling kunt u meestal direct naar huis.

We proberen u op de afgesproken tijd te helpen. Soms ontstaat er echter oponthoud door een spoedbestraling of omdat een toestel om een technische reden onverwacht bijgesteld moet worden. Ook kan er vertraging optreden in het vervoer van patiënten. We vragen uw begrip voor dergelijke situaties.

De radiotherapeutisch laboranten zullen u geregeld vragen hoe het met u gaat en zo nodig contact opnemen met de radiotherapeut-oncoloog.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024