Uw ervaring

Uw ervaring

Wij hechten grote waarde aan dat onze patiënten tevreden zijn. Alle medewerkers van het RIF zetten zich hiervoor in.

Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets dat u heeft meegemaakt in het RIF of iemand met wie u in het RIF te maken heeft gehad. We horen dit graag zodat we aan verbeteringen kunnen werken.

Klachten

Er zijn verschillende mogelijkheden om met een klacht om te gaan, heel in het kort zijn dat:

  • Direct bespreken met RIF medewerker, leidinggevende of de directeur
  • Schriftelijk kenbaar maken aan het RIF
  • Ombudsfunctionaris inschakelen
  • Landelijke Geschillen Commissie Ziekenhuizen

Direct bespreken

Als u een klacht hebt over een medewerker dan kunt u in een gesprek met de betrokkene het probleem meestal al oplossen.

U kunt ook rechtstreeks vragen naar de leidinggevende van de betreffende afdeling of de directeur van het RIF. Wilt u dit liever telefonisch doen dan kan dat via telefoonnummer (058) 286 66 67.

Stuurt u uw klacht liever in een brief dan kunt u die sturen naar onderstaand adres:

Radiotherapeutisch Instituut Friesland
t.a.v. Adviseur Kwaliteit, Veiligheid en Onderzoek
Borniastraat 36
8934 AD Leeuwarden

Hiervoor kunt u ook het klachtenformulier gebruiken. De directeur zal uw klacht direct in behandeling nemen.

Ombudsfunctionaris inschakelen

Wilt of kunt u uw opmerking of klacht niet met de RIF medewerker bespreken, dan kunt u contact opnemen met de ombudsfunctionaris. De ombudsfunctionaris kan u informatie en advies geven over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. U kunt op verschillende manieren in contact komen met de ombudsfunctionaris:

Telefonisch:
(058) 286 66 67

Schriftelijk:
Ombudsfunctionaris RIF
p/a Medisch Centrum Leeuwarden
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden
 
Hoe lang duurt het?
De ombudsfunctionaris behandelt de klachten zoveel mogelijk mondeling. Dit bevordert een snelle afhandeling.

De ombudsfunctionaris of medewerker van het RIF neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over aansprakelijkheidskwesties. Deze zal de directeur beleggen bij de verzekeraar.

Landelijke Geschillencommissie Ziekenhuizen

Als een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar uw tevredenheid is opgelost, is sprake van een geschil. U kunt het geschil ook voorleggen aan de Landelijke Geschillencommissie Ziekenhuizen. Deze behandelt klachten van patiënten tegen ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), waaronder het RIF. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op de website: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Het RIF vertrouwt er op samen met u uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Uiteraard worden alle gegevens over uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

De klachtenprocedure is kosteloos.

Klachten met betrekking tot formulieren

Als u het RIF bezoekt wordt u verzocht uw gegevens in te vullen op formulieren. Als u op verzoek van het RIF een formulier invult en u vindt dit formulier onduidelijk of overbodig, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Indien u besluit hierover een formele klacht in te dienen, dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Zorgautoriteit. Informatie vindt u op www.nza.nl.

Cliëntenraad

Uiteraard kan u uw ervaringen ook delen met de de Cliëntenraad. Deze is rechtstreeks te bereiken per email of per post:

Klik hier om een email te versturen 

Postadres:

Radiotherapeutisch Instituut Friesland
t.a.v. ambtelijk secretaris
Borniastraat 36
8934 AD Leeuwarden

 

 

De leden van de Cliëntenraad van het RIF:

Mevrouw Y. de Groot lid sinds 2022
Mevrouw S. de Vries - de Graaf lid sinds 2022
De heer J. Bleijinga lid sinds 2022
Mevrouw I. van Beek (voorzitter) lid sinds 2022
De heer P. van Kammen lid sinds 2022