Over het RIF

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Het RIF is een open instelling waar bestralingsbehandelingen ten behoeve van kankerpatiënten worden uitgevoerd. Dagelijks ontvangen we patiënten, hun begeleiders en personen die goederen en diensten leveren. Vanzelfsprekend verwachten we van al onze bezoekers, net zoals van onszelf, in houding en gedrag normale en respectvolle omgangsvormen. Er is in het RIF geen plaats voor verbale of fysieke intimidatie, laat staan discriminatie of geweld.

Deze huis- en gedragsregels zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen voor iedereen die ons instituut bezoekt of die werkzaamheden in ons instituut uitvoert.
Op grond van uw opdracht heeft u een contactpersoon in het RIF, dit is degene met wie u vooraf uw werkzaamheden afspreekt alsmede alle relevante zaken die te maken hebben met eventueel overlast, speciale veiligheidseisen of andere zaken waarvoor het RIF vooraf toestemming wil verlenen.
Indien u geen contactpersoon in het RIF bekend is, dan neemt u over bovengenoemde zaken contact op met de Secretaris Raad van Bestuur van het RIF.

De gedragsregels kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024