Over het RIF

Bestuur en toezicht

Het RIF conformeert zich aan de Zorgbrede Governancecode en kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Hieronder vindt u de samenstelling.

 

Raad van Bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken en de dagelijkse leiding van het instituut is in handen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kent één lid: 

mw. drs. A. Slot, directeur-radiotherapeut

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de realisatie van de statutaire doelstelling van de Stichting. Daarnaast staat hij de Raad van Bestuur met advies en reflectie terzijde.

De Raad bestaat uit vijf leden:
dhr. K. Kuilman, voorzitter
mw. drs. A.L. Aldenkamp
mw. mr. C. Grondsma

dhr. G. Jager MSc
dhr. prof. dr. M. Verheij

Vacature lid Raad van Toezicht

Wegens einde zittingstermijn is er een vacature.

De profielschets vindt u hier. Reageren kan tot en met 1 september 2022 naar PO@skf-rif.nl 

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2022