Patiënten

Controles na de behandeling

Een deel van de patiënten blijven na afronding van de bestralingsbehandeling nog jaren onder controle. Via correspondentie en besprekingen worden de verwijzend specialist en de huisarts op de hoogte gehouden door de radiotherapeut-oncoloog van het RIF.

Voor eenmalige bestralingen geldt over het algemeen dat u een telefonische afspraak meekrijgt ongeveer drie weken na de bestraling. Mochten er tussen de controlemomenten vragen of problemen zijn mag u altijd contact opnemen met het RIF.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024