Over het RIF

Patiënttevredenheidsmeting

Het RIF meet niet systematisch de tevredenheid van patiënten over diverse aspecten van de behandeling. De achtergrond hiervan is dat het RIF niet beschikt over een methodiek die voldoende valide en objectief de tevredenheid van patiënten over de bestralingsbehandeling meet.

Het RIF neemt periodiek deel aan een landelijke patiënttevredenheidsmeting van radiotherapeutische centra, de CQ-index. In de periode van december 2018 tot en met maart 2019 zijn vragenlijsten uitgereikt. Totaal deden 15 radiotherapeutische centra mee.
Het RIF scoort in dit onderzoek gelijk aan het landelijk gemiddelde van deze 15 centra, zeer positief namelijk 9,3 (schaal 1-10). Bij de vorige meting in 2014 was dit 9,1.

Onderwerpen die aan de orde komen in het onderzoek zijn o.a. patiëntbejegening, informatievoorziening en deskundigheid van de zorgverleners.

 

 


Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024