Over het RIF

Patiënttevredenheidsmeting

Het RIF meet niet systematisch de tevredenheid van patiënten over diverse aspecten van de behandeling. De achtergrond hiervan is dat het RIF niet beschikt over een methodiek die voldoende valide en objectief de tevredenheid van patiënten over de bestralingsbehandeling meet.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2019