Over het RIF

Klachten

Het RIF kent een procedure en een onafhankelijke commissie voor de afhandeling van klachten van patiënten. Het uiten van klachten of ontevredenheid over de behandeling c.q. bejegening van patiënten in het RIF kan een graadmeter zijn voor de kwaliteit van zorg die het RIF nastreeft. Het RIF heeft in de afgelopen jaren geen klachten ontvangen van patiënten.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2018