Over het RIF

Klachten

Het RIF kent een procedure voor de afhandeling van klachten van patiënten. Het uiten van klachten of ontevredenheid over de behandeling c.q. bejegening van patiënten in het RIF kan een graadmeter zijn voor de kwaliteit van zorg die het RIF nastreeft.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024