Over het RIF

Prestatie indicatoren

Prestatie indicatoren – ook wel kwaliteitsindicatoren – zijn meetbare aspecten van de zorgverlening die een aanwijzing geven over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Dit kan patiënten, zorgverzekeraars en anderen helpen inzicht te krijgen in de geleverde zorg. Voor zorgaanbieders kan het vergelijken met andere zorgaanbieders een prikkel tot verbeteracties geven. Het is echter moeilijk om goede indicatoren vast te stellen – alle deelnemers moeten ze op dezelfde manier invullen en de in te vullen gegevens moeten ook echt iets zeggen over de kwaliteit van zorg: je wilt geen appels met peren vergelijken en soms lenen niet zo belangrijke zaken zich het best om uit te drukken in getallen.

Het RIF levert informatie aan de volgende instanties:

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Nederlandse Vereniging Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Zorginstituut Nederland (ZN)
  • Dutch Institute for Clinical Auditing
Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024