Over het RIF

Prestatie indicatoren

Prestatie indicatoren – ook wel kwaliteitsindicatoren – zijn meetbare aspecten van de zorgverlening die een aanwijzing geven over de kwaliteit van de geleverde zorg.

Dit kan patiënten, zorgverzekeraars en anderen helpen inzicht te krijgen in de zorg. Voor Zorgaanbieders kan het vergelijken met anderen een prikkel tot verbeteracties geven. Het is echter moeilijk om goede indicatoren vast te stellen – iedereen moet het op dezelfde manier invullen en het moet ook echt ergens over gaan: je wilt geen appels met peren vergelijken en soms lenen niet zo belangrijke zaken zich het best om uit te drukken in getallen.

NVRO

De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie heeft een aantal jaar geleden besloten zelf indicatoren op te stellen. Deze werden voor het eerst over 2009 uitgevraagd en verzameld. over 2010 deden alle instituten in Nederland vrijwillig mee – zodat vergelijkingen konden worden gemaakt.

IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt ook elk jaar prestatie-indicatoren in te vullen. Voor het RIF zijn de volgende indicatoren over 2010 ingevuld:
- Prostaat positieverificatie:
Voor welk % van de patiënten dat bestraald wordt op de prostaat wordt dit gedaan?
In het RIF is die 100%.

- Worden er jaargesprekken met de medisch specialist gevoerd?
Voor het RIF is dit 100%.

- Is er een complicatieregistratie?
In het RIF worden complicaties standaard geregistreerd.

Zichtbare Zorg

Zichtbare zorg is een samenwerking van 8 partijen: Consumentenbond, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Orde van Medische Specialisten (OMS), Verpleegkundige en Verzorgende Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Zij stellen jaarlijks vast welke indicatoren worden uitgevraagd. Er is een wettelijk verplicht deel en een niet wettelijk verplicht deel.

Over 2010 werden voor 41 aandoeningen indicatoren uitgevraagd. Voor de radiotherapie waren er geen indicatoren.

Voor meer informatie:
www.nvro.nl

www.ziekenhuizentransparant.nl

www.zichtbarezorg.nl

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2018