Over het RIF

Schenkingen en het Steunfonds

Het RIF ontvangt soms schenkingen. Het fonds dat hierdoor ontstaat wordt beheerd door

het Steunfonds Radiotherapeutisch Instituut Friesland.

Het geld in dit fonds krijgt een speciale bestemming die bijdraagt aan de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies gericht op de bestrijding van kanker of verbetering van kwaliteit van leven van kankerpatiënten.

Het Steunfonds is een onafhankelijke stichting. Informatie over de stichting het Steunfonds vindt u hier

Wilt u meer informatie over schenkingen aan het Steunfonds? U kunt contact opnemen met mw. drs. A. Slot, directeur-radiotherapeut, Telefoon (058) 286 66 67.

Jaarrekening Steunfonds

U kunt hier de Jaarrekening 2017 van het Steunfonds inzien.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2020