Over het RIF

Schenkingen en het Steunfonds

De Stichting Steunfonds Radiotherapeutisch Instituut Friesland waar giften aan konden worden gedaan ten behoeve van ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies gericht op de bestrijding van kanker of verbetering van kwaliteit van leven van kankerpatiënten is per 31 december 2020 opgeheven. 

Er waren al jaren geen mutaties en besloten is het geld te besteden aan het financieren van een promovendus die onderzoek gaat doen op gebied van de MRI Linac.Jaarrekening Steunfonds

Hieronder kunt u de Jaarrekening 2019 van het Steunfonds inzien.

Toelichting:
Onderstaand bestand bevat de Jaarrekening 2019 voor het Steunfonds van Stichting Radiotherapeutisch Instituut Friesland. De Jaarrekening 2019 wordt gevormd door de balans en de winst- en verliesrekening op 31 december 2019.

Het Steunfonds beschikt over een batig saldo van € 102.769. De inkomsten over 2019 bestaan uit Rente op het banktegoed en de kosten bestaan uit Bankkosten voor het aanhouden van bankrekeningen. Omdat de kosten hoger waren dan de opbrengsten is er een verlies geleden van € 68.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2021