Over het RIF

Schenkingen en het Steunfonds

De Stichting Steunfonds Radiotherapeutisch Instituut Friesland waar giften aan konden worden gedaan is per 31 december 2020 opgeheven. Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2023