Kanker en behandeling

Wie zijn bij de behandeling betrokken

In het Radiotherapeutisch Instituut Friesland  werken verschillende mensen die zich speciaal hebben toegelegd op de behandeling met ioniserende straling en de begeleiding van patiënten.

De radiotherapeut-oncoloog is een medisch-specialist die verantwoordelijk is voor de behandeling . Zij of hij stelt de indicatie tot bestraling vast en bepaalt tot welke dosis de verschillende organen in het lichaam mogen ontvangen.  Tijdens de behandeling ziet de radiotherapeut-oncoloog toe op een goed verloop van de behandeling. Na de behandeling blijft de patiënt vaak, mede in verband met de chronische bijwerkingen, een tijd onder controle in het RIF.

De daadwerkelijke uitvoering van de bestraling geschiedt door de radiotherapeutisch laborant. Zij of hij heeft een de HBO-opleiding medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken afgerond. Naast de uitvoering van de bestraling  is het ook de radiotherapeutisch laborant die de berekening van de bestralingsbehandeling uitvoert. Tijdens de bestraling heeft de patiënt dagelijks contact met de radiotherapeutisch laboranten. Uw vragen kunnen vaak door hen adequaat worden beantwoord.

Achter de schermen werken de fysici, fysisch-assistenten, versnellertechnici en ict-specialisten aan de betrouwbaarheid en veiligheid van de hoogwaardige apparatuur. Zij zijn ook betrokken bij de introductie van nieuwe bestralingstechnieken.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024