Kanker en behandeling

Waar wordt er bestraald

De ruimte waarin de bestraling plaatsvindt, dient voldoende bescherming te bieden voor de omgeving. Personen binnen en buiten een bestralingsafdeling mogen niet belast worden met de doordringende straling die door de lineaire versnellers wordt geproduceerd. Hiertoe zijn de  muren van de bestralingsruimte extra dik (tot 2 ½ meter) gemaakt. 

Vanwege de hoogwaardige apparatuur, de speciale eisen voor de bouw van een bestralingsafdeling en de expertise die voor het onderhoud nodig is heeft niet elk ziekenhuis een bestralingsafdeling. Alle ziekenhuizen in Friesland verwijzen patiënten die voor bestraling in aanmerking komen naar het Radiotherapeutisch Instituut Friesland in Leeuwarden.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024