Kanker en behandeling

Verschillende soorten radiotherapie

Radiotherapie kan op verschillende manieren worden toegediend.  
Een eerste onderscheid is tussen een inwendige- en een uitwendige bestraling. De meeste patiënten worden alleen middels uitwendige radiotherapie behandeld. Deze straling wordt opgewekt met lineaire versnellers waarmee ioniserende straling met hoge energie kan worden opgewekt. Vaak worden patiënten van verschillende kanten bestraald waarbij de bestralingsbundels allen gericht zijn op het gebied van de tumor. Hiermee kan het omgevende weefsel maximaal worden gespaard.


Bij een inwendige bestraling  worden één of meerdere radioactieve bronnen in de tumor geplaatst waarbij de tumor van binnen uit wordt bestraald. Hierbij kan in de nabijheid van de bron(nen) een hoge bestralingsdosis worden toegediend terwijl de dosis op enige afstand van de bron al beduidend minder is. Een ander onderscheid is die tussen diep doordringende fotonenbestraling en oppervlakkige elektronenbestraling. Meestal wordt gebruik gemaakt van fotonen; voor oppervlakkige tumoren (huid) wordt vaak gebruik gemaakt van elektronen.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024