Kanker en behandeling

Hoe vaak wordt er bestraald

Omdat  alle tumorcellen vernietigd moeten worden is bij een curatieve behandeling in het algemeen een hogere dosis bestraling nodig dan bij een palliatieve behandeling. Het gezonde weefsel in de omgeving van de tumor dient daarbij wel optimaal te worden gespaard, reden waarom de bestralingsdosis vaak in kleine stukken wordt verdeeld waardoor het gezonde weefsel de kans krijgt om zich tussen de bestralingen te herstellen. 

Bij palliatieve behandelingen kan met een beperkt aantal bestralingen vaak al een vermindering van de klachten  worden bereikt. Het aantal ligt hierbij meestal tussen één en tien behandelingen. Bij bestraling voor pijnbestrijding bij uitzaaiingen naar het bot bijvoorbeeld is één bestraling vaak al voldoende.

Het aantal bestralingen hangt ook af van de aard van de tumor, de gevoeligheid van de omliggende organen voor radiotherapie, de hoeveelheid tumorweefsel en of de radiotherapie wordt gecombineerd met andere behandelingen zoals chirurgie en  chemotherapie. Doorgaans bevat een curatieve behandeling 24 tot 39 bestralingen. Uitzonderingen hierop zijn de korte voorbestraling (5x) bij patiënten die voor endeldarmkanker worden geopereerd en de bestraling van een, voor bestraling  uiterst gevoelige vorm van zaadbalkanker, waarbij doorgaans maar tien bestralingen nodig zijn. Ook bij het laaggradige lymfoom is een klein aantal bestralingen vaak al voldoende. Overigens, er is een trend gaande waarbij ook bij curatieve behandelingen steeds minder bestralingen worden gegeven.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024