Kanker en behandeling

Hoe komt het behandelplan tot stand

De effecten van radiotherapie zijn pas lange tijd na afloop van de bestraling zichtbaar. Vaak kan pas na jaren gezegd worden of een kwaadaardige tumor is weggebleven. Ook kan pas na jaren gezien worden of de bestraling tot blijvende bijwerkingen heeft geleid.

Het feit dat het effect van de bestraling niet al ten tijde van de behandeling kan worden beoordeeld, betekent dat een bestralingsbehandeling ook niet tijdens de behandeling, op geleide van het resultaat, kan worden bijgesteld.

Een bestralingsbehandeling berust daarom op de gegevens van patiënten die in het verleden zijn behandeld. Op basis van deze gegevens  is bekend bij welke bestralingsopzet de beste resultaten kunnen worden bereikt. De verschillende bestralingsmethoden zijn beschreven in behandelprotocollen en per tumor en per uitbreiding van de tumor is er één of zijn er meerdere behandelprotocollen beschikbaar.

De radiotherapeut-oncoloog is één van de medisch specialisten die het behandelplan opstelt. Omdat bij de behandeling van een patiënt meerdere specialisten betrokken zijn is het gebruikelijk dat patiënten eerst worden besproken in multidisciplinaire teams voordat het definitieve behandelplan wordt vastgesteld. Zo kan ook worden afgesproken hoe de verschillende specialisten hun behandeling op elkaar afstemmen. Vragen als of er eerst moet worden geopereerd of dat chemotherapie voor, tijdens  of na de bestraling wordt gegeven worden daar beantwoord.
Bij het vaststellen van een behandelplan maken de artsen vaak gebruik van nationale richtlijnen.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024