Kanker en behandeling

Doel van radiotherapie

Bij een groot deel van de patiënten wordt radiotherapie, alleen of in combinatie met andere behandelingen, gebruikt om een patiënt te genezen. Men spreekt dan van een curatieve behandeling. Wanneer radiotherapie wordt ingezet om klachten te bestrijden, zonder dat een genezing kan worden bewerkstelligd, spreekt men van een palliatieve behandeling.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024