Kanker en behandeling

Wat is radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling. Een algemeen bekend voorbeeld van ioniserende straling is  röntgenstraling (een bepaalde vorm van fotonen). Röntgenstraling kan diep in het lichaam doordringen waardoor er afbeeldingen van het inwendige van het lichaam kunnen worden gemaakt. De röntgenstraling (een vorm van fotonenstraling) die in de radiotherapie wordt gebruikt dringt ook door in het lichaam maar is veel intensiever. Met deze straling kunnen, meestal kwaadaardige-, gezwelziekten (kanker), worden bestreden. Met radiotherapie wordt dat deel van het lichaam behandeld waar de bestraling op is gericht.

Radiotherapie is daarmee, net zoals chirurgie, een plaatselijke behandelingsvorm. Het overige deel van het lichaam blijft buiten schot. Radiotherapie is, naast chirurgie en behandeling met medicijnen, één van de drie pijlers van de kankerbehandeling.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024