Patiënten

Zorgportaal voor patiënten

U kunt het MijnRIF zorgportaal openen via mijn.rif.frl

Uitleg over hoe u moet inloggen vindt u in de flyer over Mijn RIF

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024