Patiënten

Zorgportaal voor patiënten

Het is vanaf 1 oktober 2018 mogelijk voor RIF-patiënten een eigen zorgportaal te krijgen.

Via een veilige inlog komt u op uw eigen website, het zorgportaal. Daar kunt u informatie zien die het RIF van u heeft opgeslagen zoals uw naam, adres, huisarts.

Uw zorgportaal bevat ook een berichtenbox. Daarin kunt u informatie op maat ontvangen van uw radiotherapeut, zoals foldermateriaal over uw behandeling. In de berichtenbox ontvangt u de brieven die naar uw huisarts worden gestuurd.

Op termijn kunt u ook uw afspraken in uw zorgportaal zien.

Wat is er nodig om het zorgportaal voor u aan te maken?

Bij uw eerste bezoek aan het RIF zal u worden gevraagd of u een zorgportaal wilt of niet. Wanneer u dit wilt, hebben wij uw e-mailadres nodig om u toegang te kunnen geven tot uw zorgportaal.

U krijgt dan via uw e-mailadres een bericht met de website van het zorgportaal en uw inloggegevens; een gebruikersnaam, een wachtwoord en een geheime sleutel ten behoeve van de Authenticatie app. Hiermee kunt u veilig inloggen op uw zorgportaal.

In een later stadium bespreekt de radiotherapeut met u welke informatie u wel en niet wilt ontvangen in uw zorgportaal.

 

Hieronder vindt u de handleiding 'Navigeren in MijnRIF.nl'.

 

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2023