Patiënten

Wachttijden

Op het gebied van wachttijden conformeert het RIF zich aan de richtlijn zoals deze is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

Deze richtlijn beschrijft drie groepen waarvoor de wachttijd afzonderlijk is vastgesteld.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

• Acuut, bijvoorbeeld bij een dreigende dwarslaesie. Hiervoor geldt een wachttijd van maximaal 1 dag.

• Sub-acuut, bijvoorbeeld bij uitzaaiingen met ernstige pijnklachten. Hiervoor geldt dat 80% van de patiënten een wachttijd heeft van maximaal 7 dagen (met een uitloop van maximaal 10 dagen).

• Overig, hiervoor geldt dat 80% van de patiënten een wachttijd heeft van 21 dagen (met een uitloop van maximaal 28 dagen).

Het RIF werkt binnen de norm van de NVRO.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024