Patiënten

Deelname wetenschappelijk onderzoek

In het RIF wordt in het kader van wetenschap en research deelgenomen aan klinische studies. Daarbij worden de voorschriften van de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen strikt gehanteerd.

Het RIF heeft een afdeling Datamanagement. Deze afdeling registreert gegevens van patiënten die in het RIF worden behandeld. Deze registraties betreffen tumorkenmerken, behandelings- en follow-upgegevens.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024