Nieuws
2024-02-12 08:49:00

Nieuw oncologienetwerk Noord Oost Nederland

12 februari 2024

Ziekenhuizen in Noord en Oost Nederland bundelen krachten

De ziekenhuizen en radiotherapeutische instituten in Noord en Oost Nederland richten samen een oncologienetwerk op om de kankerzorg te verbeteren. Mensen met kanker kunnen daardoor binnen de eigen regio altijd rekenen op de beste zorg op maat, ongeacht in welk ziekenhuis zij hun zorgtraject starten.

 

Het streven is om zo de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de oncologische zorg in de regio te verhogen en dit voor patiënten ook in de toekomst te blijven garanderen. Het netwerk zal bij de patiënt passende zorg op de juiste plek bieden, dichtbij huis als dat kan en wat verder weg binnen de eigen regio als het complexer is. 

Samen optrekken en leren van elkaar
Zorgverleners worden in deze samenwerking gefaciliteerd met de mogelijkheid van digitale gegevensuitwisseling en continue verbetering van effectiviteit en efficiency. Bovendien kunnen de betrokken zorgorganisaties in Noord en Oost Nederland door deze samenwerking in de oncologie nog veel leren van elkaar. Ze willen ook meer gezamenlijk kunnen optrekken bij landelijke concentratie- en spreidingsvraagstukken, of bijvoorbeeld bij een overleg met  verzekeraars en de overheid.

Vier regionale oncologienetwerken binnen samenwerking
Eerder al bestond er een indeling in vier kleinere regionale oncologienetwerken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel en Gelderland. Deze vier kleinere, regionale oncologienetwerken blijven zichtbaar als onderdeel binnen het grotere netwerk. Wel kunnen nu de expertise en faciliteiten van de deelnemende instellingen beter en met meer partijen worden gedeeld. 

Het initatief is gestart met de ondertekening van een intentieverklaring. Medio maart wordt een eigen bestuur geïnstalleerd en krijgt het netwerk een definitieve naam. Het initiatief wordt ondersteund door zorgverzekeraars en geeft voor de oncologische zorg regionale invulling aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) van het ministerie van VWS en ook aan het Plan van Aanpak Netwerk- en Expertzorg van het Zorginstituut.

De vier deelregio’s met deelnemende ziekenhuizen aan het oncologienetwerk in Noord en Oost Nederland zijn: 

-  Oncologisch Netwerk Friesland (ONF): Antonius Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe, Tjongerschans, Pathologie Friesland, Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF)
-  Oncologienetwerk Veluwe IJssel: Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala, Radiotherapiegroep Deventer
-  ONZ netwerk: Medisch Spectrum Twente, Saxenburgh Medisch Centrum, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Ziekenhuisgroep Twente 
-  Oncologienetwerk Groningen-Drenthe: Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep, Universitair Medisch Centrum Groningen