Over het RIF

Maatschappelijke verantwoording

Het RIF is een zelfstandig instituut dat in de provincie Friesland de radiotherapeutische zorg aan kankerpatiënten verleent. Jaarlijks worden circa 2000 patiënten door middel van bestraling behandeld.

Het RIF streeft ernaar om de behandeling zonder wachttijd aan te kunnen bieden. 

Meer weten over wachttijden? 
>> Lees verder

Jaarverantwoording

Jaarlijks doet het RIF verslag van haar activiteiten en het resultaat daarvan.

Als u daarover meer wilt lezen, klikt u dan op onderstaande links.

 

Relaties en samenwerkingsverbanden

Het RIF kent samenwerkingsverbanden met verschillende externe relaties:

• Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) De radiotherapeuten van het RIF vervullen vanuit het IKNL consulentschappen in de Friese ziekenhuizen.
• Samenwerking met alle Friese ziekenhuizen op het gebied van de oncologische zorg.
• Het RIF is aangesloten bij het OZRC, een samenwerkingsverband van zelfstandige radiotherapeutische centra in Nederland.

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2019