Over het RIF

Jaarverantwoording

Jaarlijks doet het RIF verslag van haar activiteiten en het resultaat daarvan.
Als u daarover meer wilt lezen, klikt u dan hier.

Jaarrekeningen

Via de volgende link Jaarverslagen in de zorg heeft u toegang tot de Jaarrekeningen van het RIF vanaf 2000 inclusief gegevens van het RIF ten aanzien van Wet Normering Topinkomens.

Relaties en samenwerkingsverbanden

Het RIF kent samenwerkingsverbanden met verschillende externe relaties:

• Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) De radiotherapeuten van het RIF vervullen vanuit het IKNL consulentschappen in de Friese ziekenhuizen.
• Samenwerking met alle Friese ziekenhuizen op het gebied van de oncologische zorg.
• Het RIF is aangesloten bij het OZRC, een samenwerkingsverband van zelfstandige radiotherapeutische centra in Nederland.


 

 


Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67
Copyright © 2024