Nieuwe Bestuurder RIF

Bestuurswissel

Per 1 oktober is mw. Karin Mondriaan toegetreden tot de Raad van Bestuur van het RIF. Zij volgt daarmee mw. A. Slot op als directeur.


In de volgende twee artikelen leest u meer over de achtergrond van de nieuwe bestuurder en de pensionering van mw. Slot.

 

Veerkracht van patiënten blijft me verbazen, Leeuwarder Courant 9 september 2022

Taskforce oncologie voor verbetering van oncologische zorg voor alle patiënten zorg 2022, Volume 13

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2023