Corona virus

Corona virus

Het RIF neemt maatregelen om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en onze wetenschappelijke beroepsvereniging. Dit betekent onder andere dat wij alleen Persoonlijke Beschermings Middelen (zoals schorten, mondkapjes, handschoenen) gebruiken bij patiënten die verdacht worden van Corona besmetting of bewezen Corona hebben. Medewerkers die klachten hebben, hebben geen direct patiëntencontact. Hieronder vindt u informatie * voor nieuwe patiënten, ** controle patiënten en *** informatie voor patiënten die bestraald worden. Onderaan vindt u ook informatie voor uw partner of begeleider.

U kunt ons helpen zo goed mogelijk voor iedereen te zorgen:

Heeft u koorts boven 38 graden en hoest u? KOM DAN NIET NAAR HET RIF maar bel eerst met uw radiotherapeut ! 

 

* Informatie voor nieuwe patienten:

U krijgt na aanmelding door uw medisch specialist of huisarts een oproep - telefonisch en/of schriftelijk - via de medisch administratief medewerkers van het RIF.

 

Meestal zal de eerste kennismaking met uw radiotherapeut nu telefonisch zijn.

In dit gesprek wordt ingegaan op de reden van verwijzing, uw klachten, medicijn gebruik etc.

Ook zal uitgelegd worden wat nodig is als voorbereiding op de bestralings behandeling, wat mogelijke bijwerkingen zijn etc.

De voorbereiding zal meestal een CT scan zijn. Daarvoor krijgt u ook een afspraak en dan komt u naar het RIF.

Zo nodig wordt dan nog een lichamelijk onderzoek gedaan, u maakt in ieder geval even kennis met uw radiotherapeut.

Daarna volgen afspraken voor de behandeling.

 

** Informatie voor controle patiënten:

De afspraak om op controle te komen in het RIF gaat niet door. In plaats daarvan wordt u ongeveer 1 week voor de afspraak gebeld. 

 

*** Informatie voor patiënten die bestraald worden:

Geregeld zal de radiotherapeut tijdens de behandeling willen horen hoe het met u gaat of u wilt zelf nog vragen stellen of klachten bespreken. Op uw afspraken kaartje staat er dan "therapie controle".

Om contacten te minimaliseren zal de radiotherapeut u op de dag van die afspraak 's ochtends opbellen om te horen hoe het gaat. Als het nodig /gewenst is u ook te zien zal dat afgesproken worden.

 

Als u met eigen vervoer bent willen we u vragen dat uw partner/begeleider in de auto op u wacht, zodat er zo min mogelijk personen in de wachtkamer zitten.

Aan partners/begeleiders die met u mee zijn met de taxi en aan taxichauffeurs ook het verzoek om in/bij de auto te wachten. Koffie halen, geen probleem.

 

Aanvullend op bovenstaande volgen wij de aanwijzingen van het RIVM - https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  , we hopen dat u dit ook doet. 


Hartelijk dank voor uw medewerking.


Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2020