Corona virus

Corona virus

Het RIF neemt maatregelen om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en onze wetenschappelijke beroepsvereniging. Dit betekent onder andere dat wij alleen Persoonlijke BeschermingsMiddelen (zoals schorten, mondkapjes, handschoenen) gebruiken bij patiënten die verdacht worden van Corona besmetting of bewezen Corona hebben. Medewerkers die klachten hebben, hebben geen direct patiëntencontact. Hieronder vindt u informatie * voor nieuwe patiënten, ** controle patiënten en *** informatie voor patiënten die bestraald worden. Onderaan vindt u ook informatie voor uw partner of begeleider.

 

U kunt ons helpen zo goed mogelijk voor iedereen te zorgen:

Heeft u koorts en/of hoest u? KOM DAN NIET NAAR HET RIF maar bel eerst met uw radiotherapeut ! 

Bel ook met uw radiotherapeut als u in quarantaine bent omdat een huisgenoot klachten heeft (dus getest moet worden) of positief is getest.   

Onze medewerkers zijn altijd bereid u uit te leggen wat onze regels zijn.

  

Mondmasker
Wij adviseren u zelf en uw eventuele begeleider een mondneusmasker te dragen.
Dit neemt u van huis mee. Er is geen verstrekking van maskers in het RIF.

Medewerkers van het RIF dragen ook een masker tenzij er andere bescherming aanwezig is. Dus medewerkers achter een scherm dragen geen masker.
Ook als medewerkers een masker dragen houden ze 1,5 meter afstand tot u en tot elkaar. Alleen bij het bestralingstoestel kan dat niet altijd.

 

* Informatie voor nieuwe patiënten:

U krijgt na aanmelding door uw medisch specialist of huisarts een oproep - telefonisch en/of schriftelijk - via de medisch administratief medewerkers van het RIF.

Soms zal de eerste kennismaking met uw radiotherapeut nu telefonisch zijn.

In dit gesprek wordt ingegaan op de reden van verwijzing, uw klachten, medicijn gebruik etc.
Ook zal uitgelegd worden wat nodig is als voorbereiding op de bestralings behandeling, wat mogelijke bijwerkingen zijn etc.
De voorbereiding zal meestal een CT scan zijn. Daarvoor krijgt u ook een afspraak en dan komt u naar het RIF.
Zo nodig wordt dan nog een lichamelijk onderzoek gedaan, u maakt in ieder geval even kennis met uw radiotherapeut.
Daarna volgen afspraken voor de behandeling.

 

** Informatie voor controle patiënten:

De afspraak om op controle te komen in het RIF gaat in principe door. Om afstand goed te kunnen waarborgen in de wachtkamers zullen sommige controles via de telefoon worden gedaan.
U krijgt hierover van te voren een brief, als u liever wilt komen, kan dat in overleg altijd.  

 

*** Informatie voor patiënten die bestraald worden:

Geregeld zal de radiotherapeut tijdens de behandeling willen horen hoe het met u gaat of u wilt zelf nog vragen stellen of klachten bespreken. Op uw afspraken kaartje staat er dan "therapie controle".

 

Informatie voor partner of begeleider

Om onze patiënten zo veilig mogelijk te behandelen, willen we zo min mogelijk personen in de wachtkamers van het RIF. Daarom gelden de volgende regels:

  • Nieuwe patiënten kunnen 1 begeleider meenemen. (meer begeleiders alleen in overleg met de behandelend radiotherapeut)
  • Patiënten die bestraald worden, kunnen de eerste keer 1 begeleider meenemen.
  • Als u een afspraak heeft met de radiotherapeut voor een therapiecontrole, kan 1 begeleider mee, maar die wordt verzocht buiten te wachten tot de afspraak met de dokter plaatsvindt (dus niet mee naar de wachtruimte voor de bestraling).
  • Controle patiënten: Als met u is afgesproken dat u naar het RIF komt dan kunt u 1 begeleider meenemen en wachten in wachtruimte 1.
    Koffie halen, geen probleem.

 

Aanvullend op bovenstaande volgen wij de aanwijzingen van het RIVM - https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  , we hopen dat u dit ook doet. 


Hartelijk dank voor uw medewerking.


Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2021