Corona virus

Vragen over vaccinatie

Vragen over vaccinatie

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over vaccineren in uw specifieke situatie: vaccin en kanker.
In de onderzoeken die zijn gedaan naar het vaccin zaten bijna geen kankerpatiënten. Daarom is nog niet bekend of de bescherming bij deze patiënten net zo goed zal zijn als bij mensen zonder kanker.
Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met het huidige en de toekomstige vaccins meer risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt de komende tijd verder onderzocht.

Advies is u te laten vaccineren om de kans op het krijgen van Corona veel kleiner te maken!

Als u nu behandeld wordt met radiotherapie is dat geen reden de vaccinatie uit te stellen.
Als u chemotherapie of immunotherapie krijgt kunt u overleggen met uw internist of longarts.

Voor meer informatie omtrent vaccinatie verwijzen wij u naar Vaccin tegen COVID-19 | RIVM

 

Borniastraat 36 8934 AD Leeuwarden - Tel +31 (0)58 286 66 67 - Fax +31 (0)58 288 75 70
Copyright © 2022